دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1GIS301,800,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Rhino301,800,000ثبت نام
3آموزش نرم افزار Photoshop241,400,000ثبت نام
4آموزش نرم افزار Revit301,800,000ثبت نام
5اتوکد241,400,000ثبت نام
6آموزش نرم افزار 3DMAX402,400,000ثبت نام
7اسکیس301,800,000ثبت نام
8آموزش نرم افزار Indesign201,200,000ثبت نام

دوره های زبان

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1مکالمه ترمیک32850,000ثبت نام

دوره های فن آوری و امنیت

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1برنامه نویسی اندروید603,500,000ثبت نام
2تعمیرات لپ تاپ201,200,000ثبت نام
3MCSA 2012503,000,000ثبت نام
4طراحی صفحات وب مقدماتی302,500,000ثبت نام
5برنامه نویسیPython152,000,000ثبت نام

دوره های برق و رباتیک

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1FPGA201,200,000ثبت نام
2تعمیرات موبایل301,800,000ثبت نام
3آموزش نرم افزار Altium Designer201,200,000ثبت نام
4آموزش نرم افزار Proteus15900,000ثبت نام
5دوربین مدار بسته362,800,000ثبت نام

دوره های کارشناسی ارشد

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1شبیه ساز شبکه202,000,000ثبت نام
2Ansys201,200,000ثبت نام
3کارگاه پروپزال نویسی4400,000ثبت نام
4MATLAB301,800,000ثبت نام
5Comsol201,200,000ثبت نام
6Abaqus201,200,000ثبت نام
7Fluent201,200,000ثبت نام
8کارگاه پایان نامه نویسی4400,000ثبت نام
9کارگاه ترجمه8700,000ثبت نام
10SPSS201,200,000ثبت نام
11کارگاه مقاله نویسی4400,000ثبت نام