مكانيك
مهندسي مكانيك شاخه اي از مهندسي مي باشد كه با طراحي، ساخت و راه اندازي دستگاه ها و ماشين آلات سروكار دارد. مهندسين مكانيك اصول اساسي نيرو، انرژي، حركت و گرما را به كار برده و با دانش تخصصي خود سيستم هاي مكانيكي و غيره را طراحي كرده و مي سازند. طراحي و ساخت موتورها، سيستم هاي كنترل، نيروگاه هاي الكتريكي، دستگاه هاي پزشكي، چرخ دنده ها، فناوري ليزر، طراحي به كمك رايانه، مهندسي به كمك رايانه، توليد به كمك رايانه، خودكارسازي و رباتيك، دستگاه هاي تهويه از جماه فعاليت هاي اين رشته هستند.

رشته مهندسي مكانيك زير مجموعه گروه فني در دانشگاه محسوب مي شود. در اين رشته دانشجويان با اصول طراحي و روش كار و مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در اتومبيل به طور اصولي و پايه اي آشنا مي شوند اما به تعمير خودرو نمي پردازند. رشته مهندسي مكانيك در برگيرنده تمامي علوم و فنوني است كه با توليد، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و تبديل حركت و انجام كار، توليد و ساخت قطعات و ماشين آلات و به كارگيري مواد مختلف در ساخت آن ها و همچنين طراحي و كنترل سيستم هاي مكانيكي، حرارتي و سيالات مرتبط مي باشد، به عبارت ديگر محاسبات فني، مدلسازي و شبيه سازي، طراحي و تهيه نقشه ها، تدوين روش ساخت، توليد و آزمايش تمامي ماشين آلات و تأسيسات موجود در دنيا با تكيه بر مهندسين مكانيك صورت مي گيرد.

دپارتمان مهندسي مكانيك، ساخت و توليد فعاليت خود را با هدف تدوين و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، تخصصي و مهارتي بر اساس نياز روز صنايع و دانشپذيران جهت ورود به بازار كار و افزايش كارآفريني آغاز نمود. زمينه هاي فعاليت اين دپارتمان با توجه به اعضا هيئت علمي شامل طراحي جامدات، مكانيك سيالات، انرژي، ساخت و توليد، تأسيسات، ديناميك و كنترل، رباتيك مي باشد كه در نظر است در اين زمينه ها دوره هاي مهارتي و نرم افزار جهت نيل به اهداف بالادستي برگزار گردد.