طراحی صفحات وب مقدماتی

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 30 ساعت

هزینه دوره : 2,500,000 ریال

MCSA 2012

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 50 ساعت

هزینه دوره : 3,000,000 ریال

برنامه نویسیPython

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 15 ساعت

هزینه دوره : 2,000,000 ریال

برنامه نویسی اندروید

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 60 ساعت

هزینه دوره : 3,500,000 ریال

تعمیرات لپ تاپ

شروع دوره اول تیرماه
تعداد ساعات دوره : 20 ساعت

هزینه دوره : 1,200,000 ریال