دوره های کارشناسی ارشد

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1SPSS201,200,000ثبت نام
2Ansys201,200,000ثبت نام
3کارگاه ترجمه8700,000ثبت نام
4شبیه ساز شبکه202,000,000ثبت نام
5MATLAB301,800,000ثبت نام
6Comsol201,200,000ثبت نام
7کارگاه پایان نامه نویسی4400,000ثبت نام
8کارگاه پروپزال نویسی4400,000ثبت نام
9Abaqus201,200,000ثبت نام
10کارگاه مقاله نویسی4400,000ثبت نام
11Fluent201,200,000ثبت نام

دوره های فن آوری و امنیت

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1برنامه نویسیPython152,000,000ثبت نام
2MCSA 2012503,000,000ثبت نام
3تعمیرات لپ تاپ201,200,000ثبت نام
4برنامه نویسی اندروید603,500,000ثبت نام
5طراحی صفحات وب مقدماتی302,500,000ثبت نام

دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1آموزش نرم افزار Rhino301,800,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Revit301,800,000ثبت نام
3آموزش نرم افزار Indesign201,200,000ثبت نام
4آموزش نرم افزار Photoshop241,400,000ثبت نام
5آموزش نرم افزار 3DMAX402,400,000ثبت نام
6GIS301,800,000ثبت نام
7اتوکد241,400,000ثبت نام
8اسکیس301,800,000ثبت نام

دوره های زبان

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1مکالمه ترمیک32850,000ثبت نام

دوره های برق و رباتیک

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1تعمیرات موبایل301,800,000ثبت نام
2دوربین مدار بسته362,800,000ثبت نام
3FPGA201,200,000ثبت نام
4آموزش نرم افزار Altium Designer201,200,000ثبت نام
5آموزش نرم افزار Proteus15900,000ثبت نام