دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1GIS301,800,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Photoshop241,400,000ثبت نام
3اسکیس301,800,000ثبت نام
4آموزش نرم افزار Rhino301,800,000ثبت نام
5آموزش نرم افزار Revit301,800,000ثبت نام
6آموزش نرم افزار Indesign201,200,000ثبت نام
7آموزش نرم افزار 3DMAX402,400,000ثبت نام
8اتوکد241,400,000ثبت نام

دوره های زبان

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1مکالمه ترمیک32850,000ثبت نام

دوره های فن آوری و امنیت

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1تعمیرات لپ تاپ201,200,000ثبت نام
2برنامه نویسیPython152,000,000ثبت نام
3برنامه نویسی اندروید603,500,000ثبت نام
4MCSA 2012503,000,000ثبت نام
5طراحی صفحات وب مقدماتی302,500,000ثبت نام

دوره های برق و رباتیک

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1آموزش نرم افزار Proteus15900,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Altium Designer201,200,000ثبت نام
3دوربین مدار بسته362,800,000ثبت نام
4تعمیرات موبایل301,800,000ثبت نام
5FPGA201,200,000ثبت نام

دوره های کارشناسی ارشد

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1کارگاه مقاله نویسی4400,000ثبت نام
2کارگاه ترجمه8700,000ثبت نام
3شبیه ساز شبکه202,000,000ثبت نام
4Ansys201,200,000ثبت نام
5Abaqus201,200,000ثبت نام
6SPSS201,200,000ثبت نام
7Comsol201,200,000ثبت نام
8MATLAB301,800,000ثبت نام
9کارگاه پروپزال نویسی4400,000ثبت نام
10Fluent201,200,000ثبت نام
11کارگاه پایان نامه نویسی4400,000ثبت نام