دوره های برق و رباتیک

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1FPGA201,200,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Proteus15900,000ثبت نام
3تعمیرات موبایل301,800,000ثبت نام
4دوربین مدار بسته362,800,000ثبت نام
5آموزش نرم افزار Altium Designer201,200,000ثبت نام

دوره های کارشناسی ارشد

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1Comsol201,200,000ثبت نام
2شبیه ساز شبکه202,000,000ثبت نام
3کارگاه پایان نامه نویسی4400,000ثبت نام
4کارگاه مقاله نویسی4400,000ثبت نام
5Ansys201,200,000ثبت نام
6کارگاه ترجمه8700,000ثبت نام
7MATLAB301,800,000ثبت نام
8SPSS201,200,000ثبت نام
9کارگاه پروپزال نویسی4400,000ثبت نام
10Abaqus201,200,000ثبت نام
11Fluent201,200,000ثبت نام

دوره های زبان

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1مکالمه ترمیک32850,000ثبت نام

دوره های فن آوری و امنیت

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1طراحی صفحات وب مقدماتی302,500,000ثبت نام
2MCSA 2012503,000,000ثبت نام
3برنامه نویسیPython152,000,000ثبت نام
4برنامه نویسی اندروید603,500,000ثبت نام
5تعمیرات لپ تاپ201,200,000ثبت نام

دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1اسکیس301,800,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Revit301,800,000ثبت نام
3GIS301,800,000ثبت نام
4اتوکد241,400,000ثبت نام
5آموزش نرم افزار Photoshop241,400,000ثبت نام
6آموزش نرم افزار Indesign201,200,000ثبت نام
7آموزش نرم افزار 3DMAX402,400,000ثبت نام
8آموزش نرم افزار Rhino301,800,000ثبت نام